• Comunicació de fusió

   Estratègies innovadores que fusionen les accions més efectives de Relacions Públiques, Comunicació Publicitària i Digital.

  • Connectem persones

   Vincles sòlids que generen participació i comunitat. Connectem institucions i empreses. I, sobretot, connectem persones.

  • Conceptes creatius eficaços i transversals

   Conceptes creatius i relats perdurables amb declinació transversal per tots els canals.I sempre al servei d’una comunicació amb contingut.

   Conceptes creatius
  What We Have Been Working On
  Què diu el bloc de Zelig?
  • Com fan servir les Xarxes Socials els Millennials?

  • Viladecans reuneix la indústria i la innovació de Catalunya

  • 2Torna el DOCfield, el Festival de Fotografia Documental de Barcelona

  • Neix TheCreativeNet, la plataforma que connecta els creatius de Barcelona

  • Com augmentar l'audiència de Periscope amb Twitter

  Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>