• XATIC

  0 Likes

  I si anem una mica més enllà?

  La Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, la XATIC, és l’associació de municipis que agrupa l’oferta de turisme industrial més àmplia de Catalunya: més de 30 equipaments com museus, Centres d’Interpretació, Antigues Fàbriques o Mines de 29 municipis d’arreu del territori amb 1.100.000 de visitants anuals i més de 2.000 activitats organitzades cada any.

  Amb l’objectiu de rellançar la Xarxa i promoure més visites als seus equipaments, Zelig va crear i està gestionant una campanya de comunicació que fusiona diverses accions de publicitat, relacions públiques i comunicació digital.

  Entre les últimes accions de relacions publiques destaca el projecte de col·laboració entre la XATIC i les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya que té com objectius l’acostament i creació de vincles entre les biblioteques públiques de tot el territori i els respectius equipaments i museus de la XATIC. Si ho veleu conèixer en detall, visiteu el nostre blog aquí

 • Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>