• VORAMÓN. Un Batxillerat Internacional, a l’abast de tothom.

  0 Likes

  Voramar és una escola amb més de 50 anys d’experiència i amb més de 700 alumnes d’entre 3 i 16 anys. Aquest curs ha decidit ampliar la seva oferta afegint Voramon, el programa de Batxillerat Internacional.

  Voramón, té la voluntat de fer accessibles a Tothom uns estudis nous enfocats a formar persones de mentalitat global i internacional.

  El programa, validat per la International Baccalaureate compta  amb el reconeixement  de prestigioses universitats internacionals.

  Zelig, conjuntament amb Barcino, ha gestionat una campanya de comunicació que ha inclòs diversos suports publicitaris, accions de relacions publiques i canals digitals.

  Si voleu saber més del programa de Batxillerat Internacional, llegiu aquí.

   

   

   

   

  Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>