• Setmana del Turisme Industrial

  0 Likes

  Descobreix com es fan les coses

  El passat novembre, la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) va organitzar la I Setmana del Turisme Industrial. Una oportunitat com cap altra per viure el nostre patrimoni des d’una perspectiva completament única. Museus, antigues fàbriques, mines, colònies tèxtils i altres equipaments van obrir de bat a bat les seves portes amb una agenda d’activitats tan llarga com variada i captivadora.

  Amb el lema “Descobreix com es fan les coses”, Zelig va crear i gestionar una campanya de difusió amb accions de publicitat, relacions públiques i digital.

   

  El bus de descoberta, una aventura diferent

  El bus de la XATIC va ser l’activitat estrella de la Setmana, una idea original i diferent que va donar va donar l’oportunitat a més de 200 persones d’apuntar-se a una de les sis rutes organitzades pel bus a cegues i descobrir alguns  destins sorpresa de la Xarxa.

   

  Per més informació visiteu el nostre blog

  • Date: de març 2017
  • Skills:
  Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>