• Programa Patrimoni en Acció

  1 Like

  L’has de veure. L’has de viure

  El programa Patrimoni en Acció és una aposta de l’Obra Social “la Caixa” i la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, per realçar alguns dels monuments més valuosos del patrimoni català.

  El programa està destinat a fomentar l’ús i el coneixement d’aquest patrimoni i oferir a tots els ciutadans una forma diferent de veure’l i viure’l mitjançant l’acció directa de rehabilitació, restauració i millora dels serveis.

  La proposta de comunicació de Zelig té com a principal objectiu donar a conèixer, i fomentar l’ús, d’aquests monuments als ciutadans de la seva àrea local i comarcal d’influència.  És a dir, apropar-los a les persones del territori de cada monument.

  Després de la campanya de comunicació per la Cartoixa d’Escaladei, la primera cartoixa de la Península, el següent monument ha estat el Monestir de Santa Maria a Vallbona de les monges, el monestir femení més important de l’orde del Cister a Catalunya.

  Si voleu saber més de la Cartoixa d’Escaladei, llegiu aquí..

  I si voleu saber més del Monestir de Santa Maria de Vallbona de les monges, aquí.

   

  Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>