• PATRIMONI EN ACCIÓ 2019. Empúries

  1 Like

  Empúries. L’has de veure. L’has de viure

  El programa Patrimoni en Acció, una iniciativa conjunta de l’Obra Social “La Caixa” i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, amb l’objectiu de fomentar l’ús i el coneixement del patrimoni cultural català. i oferir a tots els ciutadans una forma diferent de veure’l i viure’l mitjançant l’acció directa de rehabilitació, restauració i millora dels serveis.

  La proposta de comunicació de Zelig té com a principal objectiu donar a conèixer, i fomentar l’ús, d’aquests monuments als ciutadans de la seva àrea local i comarcal d’influència.  És a dir, apropar-los a les persones del territori de cada monument.

  Després de les campanya de comunicació per la Cartoixa d’Escaladei, el Monestir de Santa Maria a Vallbona de les monges i de Sant pere de Rodes, Zelig a realitzat la campanya del conjunt arqueològic d’Empúries.

  Les intervencions al conjunt arqueològic d’Empúries ofereixen una immersió única en la vida de les ciutats grega i romana  Darrerament, la visita al jaciment s’ha enriquit amb diversos elements interpretatius que ajuden a comprendre amb més intensitat la manera de viure en aquestes ciutats fa més de 2.000 anys.

  Per a més informació feu clic aquí.

  • Date: de juny 2019
  • Skills:
  Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>