• MUSEU DEL GAS DE LA FUNDACIÓ GAS NATURAL FENOSA

  0 Likes

  Al Museu del Gas descobriràs com l’evolució de l’energia ha canviat les nostres vides

  L’any 2012 va obrir les seves portes el nou Museu del Gas promogut per la Fundació Gas Natural Fenosa. Situat a l’edifici modernista La Energía, a la Plaça del Gas de Sabadell, el Museu del Gas té com a objectiu preservar i difondre el patrimoni històric dels sectors del gas i l’electricitat i explorar el futur de l’energia i la seva interacció amb el medi ambient.

  L’edifici també és la seu de la Fundació Gas Natural Fenosa, institució de referència en l’àmbit de l’energia, el medi ambient i la història del gas i de l’electricitat; les activitats de divulgació, formació i recerca de la qual tenen presència a Europa, Amèrica Llatina i el Magrib.

  Zelig va ser seleccionada per crear i desenvolupar tota la campanya de comunicació d’obertura que va integrar accions de publicitat, relacions públiques i comunicació digital. A continuació , i amb l’objectiu de consolidar l’equipament, durant tot l’any 2013 es va realitzar una campanya relacional de contacte, gestions de convenis i coordinació de la col·laboració amb diferents entitats, institucions i grups prescriptors per difondre la marca del Museu i les seves activitats i promoure les visites de tots els públics implicats.

 • Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>