• LafargeHolcim

  0 Likes

  100 anys de ciment a Montcada

  La fàbrica de ciment Asland del Grup LafargeHolcim, fundada l’any 1917 pel comte Eusebi Güell, celebra aquest 2017 els seus 100 anys d’història a Montcada. Amb aquest motiu, l’empresa realitzarà diferents actes que serviran per reforçar la seva aposta per un futur integrat en el teixit industrial de Catalunya, contribuint a l’economia local i demostrant una alta competitivitat i innovació a través dels seus productes.

  Zelig, conjuntament amb el Departament de Relacions amb l’entorn de LafargeHolcim, han creat i produït un programa d’esdeveniments que s’estendran durant  tot l’any i que van començar amb la celebració del Dia del Centenari. Una gran celebració festiva a la qual van assistir 400 persones que van gaudir d’un intens programa d’activitats.

  Si voleu saber més, llegiu l’article del nostre blog.

  Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>