• Indivers

  0 Likes

  El Metavers de l’IND+I 2022

  l’IND + I Day, la trobada de referència en indústria i innovació, va apostar per tenir també presencia virtual i començar a introduir-se en el mon del Metavers.

  Zelig, amb els equips de GKT Studio i Brava Studio van crear i  desenvolupar l’Indivers, l’univers virtual de l’IND+I DAY, que tenia com a objectiu ser un aparador virtual per generar interès i informar de la Jornada durant la campanya de difusió, així com ser un punt de trobada i contacte entre tots els participants.

  Quan el visitant preinscrit, a través del seu avatar creat prèviament, entrava a l’Indivers, podia veure i descarregar-se diferents vídeos testimonials i llegir diferents continguts informatius. A més, i aquest és un dels grans potencials del Metavers, interactuar amb altres persones allà presents.

  En els dies posteriors a la Jornada, també es podia seguir visitant aquest món virtual i conèixer informes i conclusions, així com altres vídeos de les ponències.

  • Date: de juny 2022
  • Skills:
  • Cabina_Xavier
  • Imagen4
  • MOCKUP_Helena
  • Pantalla_metavers_1
  • Pantalla_metavers_2
  Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>