• IND+I 2022. La trobada anual sobre indústria i innovació de Catalunya.

  0 Likes

  Camins cap a una sostenibilitat competitiva

  Un any més, i ja van sis, es va tornar a celebrar l’IND + I Day, la trobada de referència en indústria i innovació que té com a missió aportar solucions transformadores i innovadores per donar resposta als reptes de la societat i el planeta.

  En aquesta edició celebrada a l’edifici Cubic de Viladecans, i retransmesa en streaming, es va debatre i reflexionar sobre quines són les claus per passar d’una transició sostenible suau a una transició més dura, però sense perdre de vista altres factors com ara el manteniment de l’ocupació, la sobirania tecnològica, la competitivitat i la viabilitat d’empreses i sectors

  Zelig i l’equip de Brava Studio, van gestionar, crear i desenvolupar tota la campanya de comunicació que incloïa la creació de la imatge gràfica, el disseny de tots els materials i suports, la gestió i planificació de les XXSS i dels prescriptors digitals i el disseny i ambientació de tot l’espai i la escenografia.

  Des de les acreditacions, escrites amb lettering i amb paper plantable, al videocall, passant pels suports de senyalística, tots els materials eren sostenibles i reciclables

  • Date: de juny 2022
  • Skills:
 • Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>