• I JORNADA DE TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA

    1 Like

    La Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) ha fet 10 anys i ho ha celebrat amb la primera edició de la Jornada de Turisme Industrial de Catalunya. L’objectiu de la trobada, celebrada al Museu Agbar de les Aigües, ha estat connectar professionals del turisme industrial i ser un marc de referència per a la reflexió de les últimes tendències i de les bones pràctiques que porten a terme els municipis i els equipaments de la XATIC i les empreses del programa Indústria Viva. Zelig Comunicació, juntament amb la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, va crear i coordinar l’organització de l’esdeveniment que, després de l’Assemblea de la XATIC i la taula rodona de bones pràctiques, va concloure amb un dinar al museu i l’espectacle A mitja claror del “Col·lectiu dels Silencis”.

    Newsletter
    alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>