• HORT DEL SEGON ORIGEN

  0 Likes

  Comença a cuidar el teu hort com si fos l’últim de la terra

  Què passaria si es produís un gran desastre per culpa del canvi climàtic i l’única solució fos recuperar l’autosuficiència alimentària? Estaries preparat per subsistir? L’Hort del segon origen ha estat escrit a partir de la pel·lícula Segon origen, una adaptació a la gran pantalla del llibre Mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo. Jordi Puig i Roca, el seu autor, t’explica com l’horticultura, la fructicultura i la cria d’animals que es feien en el passat, combinat amb els coneixements i tècniques actuals, poden ser de gran ajuda per a alimentar les generacions futures de manera saludable i ecològica.

  Presentacions

  Gràcies a la col·laboració de diverses entitats, L’Hort va ser presentat a múltiples poblacions de tot el país. En aquest post del nostre blog podeu gaudir del vídeo de la presentació a la Casa del Llibre de Barcelona:

  Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>