• ESCOLTEM ELS CLÀSSICS

  0 Likes

  7 veus x 7 clàssics
  Una de les activitats que es van realitzar per celebrar el cinquè aniversari dels Amics d’Els Clàssics va ser una campanya a Catalunya Ràdio que va reunir a 7 personalitats de la vida social i cultural del país perquè llegissin els clàssics.

  Res millor que la calidesa de les veus de l’Anna Roig i de la Sílvia Bel per acostar-nos a Llull. O la potent i poderosa veu del Xavier Bosch per recordar la Crònica de Ramon Muntaner. La fina ironia del Xavier Grasset ens transmet la sàtira de l’Anselm Turmeda. La inconfusible veu de Màrius Serra ens fa admirar la sorprenent modernitat de la cançó dels opòsits de Jordi de Sant Jordi. Isabel-Clara Simó ens endinsa en el joc amorós d’Ausiàs March. O, finalment qui millor que Lídia Pujol per fer-nos sentir l’espiritualitat d’Isabel de Villena.

  Si voleu més informació i escoltar les falques podeu visitar el blog dels Amics.

  Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>