• EL SOMNI

  0 Likes

  Com difondre en el segle XXI un llibre publicat fa més de 600 anys

  L’editorial Barcino va publicar “El Somni” de Bernat Metge en versió adaptada al català modern, a càrrec d’Alba Dedeu, dins de la col·lecció Tast de Clàssics, que té per objectiu acostar al gran públic els autors i els títols més destacats de la literatura catalana medieval mitjançant versions al català actual realitzades per escriptors i poetes actuals.

  La difusió del Somni és un clar exemple de com una adequada i estable gestió relacional amb entitats i agents prescriptors dóna bons resultats d’imatge i també comercials.

  A més d’alguns anuncis i baners, l’estratègia de comunicació es va basar en promoure i difondre l’obra amb el recolzament de la xarxa de entitats col·laboradores. La Fundació Romea va permetre la creació i representació de l’espectacle de lectures: “El Somni” amb els actors Joan Pera, Toni Sevilla, Jordi Brau i Jordi Boixaderas, amb música de Miquel Pujadó i direcció de Carles Canut. Posteriorment, la versió de butxaca d’aquest espectacle ha sigut el punt culminant de 9 clubs de lectura organitzats en 6 biblioteques de Catalunya pel Servei de Biblioteques de la Generalitat. Altres accions inclouen també l’organització de 10 rutes literàries pel barri gòtic de Barcelona al voltant de la vida i obra de l’escriptor. En aquest cas gràcies a la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans, la Institució de les Lletres Catalanes i el Museu d’Història de Barcelona.

 • Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>