• Bus a cegues 2021

  0 Likes

  L’aventura sorpresa!

  Per cinquè any consecutiu, el Bus a Cegues va ser l’activitat estrella de la Setmana del Turisme Industrial que es va celebrar del 23 al 31 d’Octubre per tot Catalunya.

  Organitzat per Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, el Bus a cegues va oferir 5 rutes diferents amb sortides de Barcelona, Terrassa, Granollers, Girona, Balaguer, Cervera i Tàrrega el dissabte 23 d’octubre i una ruta de el cap de Setmana a cegues els dies 30 i 31.

  El seu recorregut per diverses localitats i equipaments catalans associats a la XATIC és sorpresa i inclou interessants visites guiades i altres activitats que sempre permeten descobrir el patrimoni industrial i com es fan les coses d’una manera diferent i divertida

  L’acció del Bus a cegues va ser reconeguda pels Premis Alimara CETT Barcelona 2019, en la categoria d’innovació en comunicació.

  Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>