• BCN WEDDING SHOWROOM

  1 Like

  Zelig va organitzar la primera i la segona edició del BCN Wedding Showroom a la seu de Viajes Kuoni Barcelona.

  Zelig va crear el nom de l’esdeveniment i va identificar i coordinar la participació dels principals professionals del sector. També va gestionar un programa relacional i de co-branding  entre Viajes Kuoni i les empreses participants que, un cop finalitzat l’acte, encara continua. Entre els partners que Zelig Comunicació va gestionar i que van participar en el Showroom hi ha: Raimon Bundó, Jubany Events, Serena Whitehaven, Yes I do, Oliver&Viladoms Studio i Parxet.

  Abans de l’esdeveniment, Zelig va organitzar una trobada exclusiva amb mitjans de comunicació i els principals bloggers del sector.

  Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>