• AMICS D’ELS CLÀSSICS

  0 Likes

  No tots els meus amics són al Facebook

  La plataforma Amics d’Els Clàssics és una iniciativa de Barcino, el segell editorial de la Fundació Carulla que pretén divulgar i encomanar la passió pels clàssics medievals a tots els públics. Des de la seva fundació a finals del 2010, s’hi han adherit més de 5.500 persones de totes les terres de parla catalana. La gestió dels Amics d’Els clàssics, ha generat una amplia xarxa de complicitats i col·laboracions amb múltiples entitats, institucions i associacions d’arreu que han permès realitzar desenes de presentacions i lectures, rutes literàries, viatges o tallers, concerts i obres de teatre o altres actes culturals. Aquí presentem algunes mostres de diferents materials dissenyats per difondre algunes de les moltes activitats culturals realitzades durant l’any 2015.

  Podeu trobar mes mostres de materials gràfics anteriors aquí. Més informació a l’apartat del blog de Zelig i alguns vídeos dels actes al nostre canal de Youtube I si voleu conèixer com un grup relacional pot ajudar a difondre un llibre publicat fa més de 600 anys en ple segle XXI, cliqueu aquí.

  • Date: de setembre 2015
  • Skills:
  Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>