• MUSEU DE LA VIDA RURAL (MVR) | Zelig

  Per saber on anem, cal saber d’on venim. El projecte d’ampliació i remodelació del Museu de la Vida Rural, impulsat en diverses fases per la Fundació Lluís Carulla i liderat pel reconegut arquitecte Dani Freixes, l’ha convertit en un dels museus més moderns del país. Per la reobertura, Zelig va crear una campanya de Fusió amb accions de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Digital que incloïa, entre altres, la creació d’anuncis, concursos interactius online i de radio i la gestió d’una campanya relacional amb entitats, institucions i agents col·laboradors. En posteriors campanyes de consolidació i d’ampliació de l’equipament s’han seguit creant diverses línees d’anuncis que mostren els valors del món rural i l’atractiu del Museu.
  • MVR_AMANIDA
  • MVR_AMANIDA
  • MVR_AMANIDA
  • MVR_AMANIDA
  Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>