• IMPULSEM ELS BALDIRI | Zelig

  A l’escola catalana no se li acaben les idees, però sí els recursos.

  Des de fa 35 anys, la Fundació Lluís Carulla utilitza el micromecenatge per complementar  els Premis Baldiri Reixac i poder dotar de recursos econòmics els millors projectes pedagògics orientats a la millora qualitativa de la nostra escola. Fins ara han estat més de 3.000 centres, alumnes i mestres els qui s’han beneficiat dels Premis.

  Per poder ampliar aquest suport popular, el mes de novembre de 2013, la Fundació Lluís Carulla va iniciar  una campanya per impulsar els Premis Baldiri Reixac a través del micromecenatge.

  Zelig va dissenyar una campanya de comunicació que integrava anuncis i baners per diferents mitjans i una campanya relacional basada en la Identificació i contacte amb entitats i grups prescriptors per promoure la seva col·laboració en la difusió.

  Els elements centrals de estratègia van ser la creació i producció d’un vídeo per difondre a xarxes i el disseny d’un microsite per presentar els Premis, la campanya de micomecenatge i facilitar l’aportació online: Aquí podeu veure el microsite i el vídeo.

  • IMPULSEM_ELS_BALDIRI
  • baldiri
  Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>