• Bona pregunta: | Zelig

  • Comunicació de fusió

   Què és la comunicació de fusió?

   Parlem de comunicació de fusió perquè sabem elaborar i integrar les accions més efectives de Relacions Públiques, Comunicació Publicitària i Digital. Perquè, a vegades, la resposta més eficaç pot ser un anunci i , en altres, una innovadora acció amb prescriptors o una correcta gestió dels canals digitals.

  • Connectem persones

   Per què diem que connectem persones?

   Des de l’experiència. Perquè sabem identificar i gestionar grups prescriptors, entitats o associacions. I perquè sabem crear accions de co-branding.
   Una experiència que ens ajuda a dissenyar programes de comunicació relacional que creen vincles sòlids amb tots els públics i que generen participació i comunitat. I una més efectiva i rendible difusió dels nostres clients.

  • Diferent

   Per què Zelig és diferent?

   Perquè som creativament estratègics i estratègicament creatius, és a dir, apliquem la innovació en l’estratègia de cada projecte combinat amb conceptes creatius i relats perdurables que es declinen transversalment en tots els canals. Sempre al servei d’una comunicació amb contingut.
   I perquè a més, som una agència horitzontal que facilita un contacte directe,en petit comitè,que fomenta la confiança i la col·laboració.

  • Ajuda

   En què us podem ajudar?

   Des de la creació i disseny de qualsevol material o suport fins a l’elaboració de plans de comunicació i gestions de campanyes. Des d’un gabinet de premsa que gestioni proactivament les relacions amb periodistes i online influencers a la gestió de canals digitals o la creació d’exposicions itinerants o programes de comunicació relacional que acosten marques als seus públics.
   Explica’ns quina necessitat teniu i segur que trobarem la solució que us aporti el millor retorn.

  • Woody Allen

   Per què ens diem Zelig?

   Com potser ja saps, Zelig era aquell personatge de la pel·lícula de Woody Allen que adaptava la seva personalitat a qualsevol tipus de situació i públic. S’ajustava tant que també li deien el camaleó humà. És per aquesta capacitat d’adaptació, en el nostre cas, a diferents clients i tipus de projectes, que vam triat el nom de Zelig per la nostra agència.

  Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>