• EXPOZARAGOZA2008 | Zelig

  Fluvi us diu: “Hola amics!”

  Del 14 de juny al 14 de setembre del 2008, es va celebrar a Saragossa l’Exposició Internacional “Aigua i Desenvolupament Sostenible”. Zelig va crear, dissenyar i gestionar el projecte de promoció de Fluvi, la mascota oficial, mitjançant una campanya que integrava un pla relacional d’espectacle itinerant i un joc interactiu reforçat amb una estratègia de màrqueting viral on els nens eren els protagonistes. Comença l’espectacle!
  Aquell estiu, Fluvi, la mascota oficial de l’ExpoZaragoza 2008, es va passejar per les principals ciutats de l’estat. Van ser més de 2 mesos durant els quals l’espectacle itinerant va visitar 9 ciutats en 76 actes. Més de 100.000 persones hi van participar i es van sentir part activa dels valors de la ExpoZaragoza2008. Aquí recollim algunes de les nostres declaracions i reflexions al voltant del projecte.

  Marketing Viral

  Tant la web com el Cd apliquen un sistema de marketing viral on cada nen, a través d’una e-postal, pot convidar a un amic a participar-hi i a superar la puntuació. Aquest “Explica-li a un amic” ha estat un dels grans èxits del projecte perquè ha promogut la participació i multiplicat l’impacte.

  • Fluvi
  • Fluvi_espectaculo
  • Fluvi_expozaragoza
  • Fluvi_expozaragoza
  Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>