• AMICS D’ELS CLÀSSICS | Zelig

  No tots els meus amics són al Facebook.

  Després de més de 85 anys donant a conèixer els clàssics catalans, Barcino, segell editorial de la Fundació Carulla, va voler iniciar una nova etapa de rellançament amb la intenció d’acostar-se a nous públics. Per tal de disposar d’una eina que facilités la relació amb els lectors i amb institucions culturals i educatives, es va crear el grup Els Amics d’ Els Clàssics. Aquesta plataforma, que té com objectiu difondre les novetats de l’editorial i divulgar i encomanar la passió pels clàssics medievals a tots els públics, va creixent dia a dia i, des de la seva fundació l’any 2010, s’hi han adherit més de 5.500 persones de totes les terres de parla catalana. La gestió continuada i estable de la seva comunicació a promogut desenes d’activitats culturals i la creació de diferents materials promocionals. Aquí podeu descobrir una petita mostra (2010 a 2014) Podeu trobar la línea de materials més recents aquí ( link a Amics 2015 -projectes) Més informació a l’apartat del blog de Zelig i alguns vídeos dels actes al nostre canal de Youtube I si voleu conèixer com un grup relacional pot ajudar a difondre un llibre publicat fa més de 600 anys en ple segle XXI, cliqueu aquí.

  • ITworldEdu
  • ITWorldEdu
  • ITWorldEdu
  • ITWorldEdu
  • ITWorldEdu
  • ITWorldEdu
  Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>