• PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT | Zelig

  Revista Serra d’Or.
  Amb l’objectiu de rellançar la prestigiosa revista Serra d’or, editada per les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, augmentar els subscriptors i acostar-la a nous públics, Zelig va crear i implementar un pla de comunicació que integrava:
  Publicitat: Anuncis i encartaments, testimonials a ràdio, material promocional.
  Relacions Públiques i institucionals: Gabinet de premsa, acords institucionals de col•laboració, Creació de les Jornades Serra d’or.
  Promocions: Programa de promocions, sorteigs de caps de setmana, “Promoció Jove” Digital (Creació d’un mini site de Serra d’or, enviament de e-mails)

  La culminació d’aquesta campanya va ser la creació i producció d’una exposició itinerant com a canal de difusió de la revista.
  Aquesta exposició que recorregué Catalunya durant més de 2 anys, va compartir amb tothom l’impressionant pòsit, que artistes i intel•lectuals de primer ordre dels camps de les arts, de les lletres, de la música, del teatre, de la política i de la societat en general havien deixat en les pàgines de la revista. Un arxiu únic i irrepetible. Un recull de les millors expressions de la nostra cultura i de la nostra societat.
  Al voltant de l’exposició és va crear una campanya de comunicació centrada en publicitat, relacions públiques i divers material promocional.

  • ej-serra1
  • ej-serra2
  • folleto-serra
  Newsletter
  alert('Por favor rellene todos los campos, muchas gracias.');"; } else { $dest = "zelig@zeligcom.com"; //Email de destino $nombre = $_POST['nombre']; $mail = $_POST['mail']; $empresa = $_POST['empresa']; $headers = "From: $nombre <$mail>\r\n"; //Quien envia? $headers .= "X-Mailer: PHP5\n"; $headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; $mensaje = "Este mensaje fue enviado por " . $nombre . ", de la empresa " . $empresa . " \r\n"; $mensaje .= "Su e-mail es: " . $mail . " \r\n"; $mensaje .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $asunto = 'Suscripción Newsletter'; if(mail($dest,utf8_decode($asunto),utf8_decode($mensaje),$headers)){ $nombre2 = "Zelig Comunicació"; $header2 = 'From: ' . utf8_decode($nombre2) . " \r\n"; $header2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion() . " \r\n"; $header2 .= "Mime-Version: 1.0 \r\n"; $header2.= "Content-Type: text/plain"; $mensaje2 = "Se ha suscrito correctamente a nuestra Newsletter. En breve recibirá nuestras noticias en su correo electrónico.\r\n" ; $mensaje2 .= "Enviado el " . date('d/m/Y', time()); $para2 = $_POST['mail']; $asunto2= 'Suscripción Newsletter'; mail($para2, $asunto2, utf8_decode($mensaje2), $header2); $_POST['nombre'] = ''; $_POST['mail'] = ''; $_POST['asunto'] = ''; } } } ?>